Sempozyum Çağrısı

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KUYUMCULUK SEMPOZYUMU

(Arkeo-Metalurji, Arkeo-Jeoloji ve Arkeo-Gemoloji)

“GÖNKUYSEM-2017”

Değerli Bilim İnsanları,

10-13 Mayıs 2017 tarihleri arasında Süleyman Demirel Üniversitesi Gönen Meslek Yüksekokulu, Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Programı koordinatörlüğünde düzenlemeyi planladığımız sempozyumda, akademisyenlerin, sektör temsilcilerinin ve takı tasarım sanatçılarının bir araya getirilmesi amaçlanmaktadır.

Anadolu coğrafyasının en az 5 bin yıllık bir kuyumculuk geçmişinin yeni bulgular ışığında geleceğe aktarılmasında bir sorumluluk anlayışıyla düzenlenecek olan bu sempozyumun konuları, aşağıda belirtilen dört ana alt başlık etrafında toplanmıştır. Bu kapsamda değerli bilgilerinizi paylaşmak üzere hazırlanacak olan bildiri, poster ve sergi çalışmalarına bilimsel kurulun değerlendirmesinden sonra yer verilecektir.

  1. Tarihsel Süreçte Kuyum Zanaatı ve Teknolojisi (Arkeo-Metalurji): Bu başlık altında, soy metallerin madenciliği, metalürjisi, kuyumculuk ve ticaretine ilişkin bulguların tarihsel süreç içerisinde değerlendirilmesi konusunda bildiri ve poster sunumlarına yer verilecektir.
  2. Tarihsel Süreçte Süstaşı Madenciliği ve Gemoloji (Arkeo-Jeoloji ve Arkeo-Gemoloji): Bu başlık altında, süs taşlarının madenciliği, işlemesi ve ticaretine ilişkin bulguların tarihsel süreç içerisinde değerlendirilmesi konusunda bildiri ve poster sunumlarına yer verilecektir.
  3. Mücevher Sektörünün Bugünü ve Beklentiler: Bu başlık altında, günümüzde mücevher sektörünün eğitim, ekonomik ve sosyo-kültürel açıdan öneminin değerlendirilmesi ilaveten gelişen teknolojilerin paylaşılması, bu sektörde karşılaşılan sorunların tartışılması, eğitim alanındaki sorunlar ve çözüm önerilerini içeren bildiri ve poster sunumlarına yer verilecektir.
  4. Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Alanında Sergi Çalışmaları: Kuyumculuk ve takı tasarımında geleneksel ve çağdaş çizgilere sahip özgün eserlerin sempozyum kapsamında sergilenmesi planlanmıştır. Bu bağlamda eserlerinizi ve tanıtıcı bir özet metnini bekliyoruz.

Sonuçları itibariyle hem bölgesel hem de ülke çapında sektöre ve akademik çalışmalara katkıda bulunacağını ümit ettiğimiz sempozyumun çıktıları, yayın haline getirilecek ve toplumun tüm kesimlerinin istifadesine sunulacaktır. Sempozyumun bildiri özetleri broşür olarak yayımlanacak ve ayrıca internet sitesine konulacaktır. Sempozyumda sunulan bildirilerin 2018 yılında bir kitap olarak basılması planlanmıştır. Sempozyuma katılım ücretsiz olup, konaklama ve diğer masraflar katılımcılara ait olacaktır.

Sempozyuma sunmak istediğiniz bildiri, poster ve eser tanıtım özeti ve görselini ‘Katılım Formu’ ile birlikte 30 Ocak 2017 tarihine kadar  gmykuyum@gmail.com e-mail adreslerine göndermeniz rica olunur.

SEMPOZYUM ÇAĞRISINI indir

SEMPOZYUM AFİŞİNİ indir