Sempozyum Programı

 kapak_k

10. MAYIS. 2017 ÇARŞAMBA

PROF. DR. M. LÜTFÜ ÇAKMAKÇI  KONFERANS SALONU

 Sempozyum Kayıt: 08:30-09:00
AÇILIŞ KONUŞMALARI 09:00-09:30
Prof. Dr.

Ünsal YALÇIN 

Davetli Konuşmacı

“Anadolu Madenciliği” 09:30-10:30
Prof. Dr.

Murat HATİPOĞLU

Davetli Konuşmacı

“Arkeo-Gemolojinin Başlangıcı ve Süreçsel Gelişimi” 10:30-11:00
Prof. Dr.

Mustafa KUŞÇU

Davetli Konuşmacı

“Süstaşı Olarak Kullanılan Kayaç ve Mineraller” 11:00-11:20

 

I. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ünsal YALÇIN
Atila TÜRKER

Semih Yaşar

ÇİZİKÇİ

“Devret Höyük Erken Tunç Çağı Takıları” 11:30-11:45
Thomas 

ZİMMERMANN

“İğneler Sana Her Zaman Yakışır”

M.Ö. 3. ve 2. Bin Yıl İç Anadolu Mücevher

Sanatında Teknolojik Devamlılık ve

Değişiklikler Hakkında Arkeometrik Gözlemler”

11:45-12:00
Mehmet ÖZHANLI “Pisidia Antiokheia Takıları” 12:00-12:15
Mehmet IŞIKLI

Şüheda ZOR

“Ayanis Verileri Işığında Urartu Altın

İşlemeciliğine Dair Gözlemler”

12:15-12:30
TARTIŞMA 12:30-12:45
Öğle Yemeği 12:45-14:00

 

II. OTURUM Oturum Başkanı: Arkeolog M. Altan TÜRE  
Rafet 

ÇAVUŞOĞLU           

“Urartu’da Kuyumculuk Teknikleri” 14:00-14:15
Davut 

YİĞİTPAŞA

“Urartu Takıları ve Takı Yapımında

Kullanılan Yapım ve Süsleme Teknikleri”

14:15-14:30
Makbule EKİCİ 

Timur DEMİR

“Kahramanmaraş Arkeoloji Müzesi’nden

Bir Grup Demir Çağı Eseri”

14:30-14:45
TARTIŞMA 14:45-14:55
Ara 10 dk. 14:55-15:05

 

III. OTURUM             Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gülgün KÖROĞLU
Hızır Baki BUZLU

Murat HATİPOĞLU

“Topaz Süstaşının Arkeo-Madenciliği ve

Müzelerdeki Örneklerinin Gemolojik

İncelemesi”

15:05-15:20
Mehmet IŞIKLI  

Volkan ÇİL

“Süstaşlarının Tarihsel Kullanımına

İki Örnek: Van, Ayanis Kalesi

Obsidyen ve Akik Boncukları”

15:20-15:35
Sevinç ÖZEL FÜZÜN

Murat HATİPOĞLU

“Zümrüt Süstaşının Arkeo-Madenciliği” 15:35-15:50
Hilmi GÜNEY  “Jeoloji ve Gemoloji Bilimlerinde Kullanılan

Tahribatsız Arkeometrik Yöntemler ve

Cihazların Günümüz Arkeoloji Biliminde

Kullanımı ve Gerekliliği”

15:50-16:05
TARTIŞMA 16:05-16:15
Ara 10 dk. 16:15-16:25

 

IV. OTURUM Oturum Başkanı: Doç. Dr. Rafet ÇAVUŞOĞLU
Serkan GÖNENÇ

Ayten ÇAPUTÇU

“Kameo ve Kuyumculuk Sanatındaki Yeri” 16:25-16:40
Evrim ÇOBAN

Cahit HELVACI

Murat HATİPOĞLU

“Milas Arkeoloji Müzesindeki Karya

Uygarlığına Ait Süstaşlarının ve

Süstaşlı Takıların Arkeo-Gemolojik

Açıdan İncelenmesi”

16:40-16:55
Meltem GÜRBÜZ

İlkay KAYDU

AKBUDAK

Zeynel BAŞIBÜYÜK

Fatma KIRKGEÇİT

“Türk Mitolojisi’nde Yağmur Taşı: Yada” 16:55-17:10
TARTIŞMA 17:10-17:20
Ara 10 dk. 17:20-17:30

 

V. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. Murat HATİPOĞLU
M. Altan TÜRE 

Elanur  GÜNER

“Eski Çağlar’dan Günümüze Diademler” 17:30-17:45
B. S. Alptekin 

ORANSAY           

“Alpu Kocakızlar Tümülüsünden Ele

Geçmiş Geç Hellenistik–Erken Roma Dönemi’ne

Ait Bir Takı Grubu”

17:45-18:00
Hasan KASAPOĞLU 

Vedat KELEŞ

“Antik Troas’ın Kuyumcu Kenti

Parion”

18:00-18:15
Çilem UYGUN “Antik Dönem Ölü Gömme

Geleneğinde Takılar: Ölü Takıları”

18:15-18:30
TARTIŞMA 18:30-18:45

 

11. MAYIS. 2017 PERŞEMBE 

GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU KONFERANS SALONU

I. OTURUM  Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet ÖZHANLI
Mehmet ÖZDOĞAN  “Neolitik Dönemin Takıları

M.Ö.10 Binyıl-6.Binyıllar Arası

Takı ve Takı Yapımı”

09:00-09:15
Bilge HÜRMÜZLÜ

Bekir ÖZER

“Klazomenai M.Ö. 6. Yüzyıl Kemik İşliği

ve Klazomenai’den Kemik Buluntular”

09:15-09:30
Hülya BULUT “Kült Heykeli ve Eşyalarının Süslenmesi:

Pedasa Athena Kutsal Alanı’ndan

Gelen Takı ve Aplikler”

09:30-09:45
Bülent HANER             

Serhan HANER        

 

“Arkeo-Gemolojide İlk Kıymetli

Taş Olarak Bilinen Kalsedon Grubu

Taşların İşletmeciliği ve Ülkemiz

Ekonomisine Katkısı”

09:45-10:00
TARTIŞMA 10:00-10:10
Ara 10 dk. 10:10-10:20

 

II. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet

ÖZDOĞAN 

Pınar DAŞÇI

Serkan TÜRKYILMAZ

“Antik Çağ Yüzük Taşları ve Oyma Teknikleri” 10:20-10:35
Handegül CANLI “Isauria’daki Philadelphia’dan

(Gökçeseki) Bir Yüzük Taşı”

10:35-10:50
Aslı SAKA “Yüzük Taşları Üzerinde Dextratum

Iunctio ve Konkordia İkonografisi”

10:50-11:05
İzzet ESEN

Penpe GÜRSOY

Alper GÖLBAŞ

İlkay KAYDU AKBUDAK

Zeynel BAŞIBÜYÜK

“Kırşehir Kaman Kalehöyük Arkeoloji

Müzesi Envanterinde Bulunan İslami ve

Osmanlı Dönemlerine Ait Boncuk ve

Pendantların Jeoarkeolojik ve

Arkeogemolojik İncelemesi”

11:05-11:20
TARTIŞMA 11:20-11:30
Ara 10 dk. 11:30-11:40

 

III. OTURUM   Oturum Başkanı: Doç. Dr. Murat FIRAT
Fikret ÖZCAN               “Antik Çağ’da Süs ve Takının İşlevi” 11:40-11:55
Elanur GÜNER

M. Altan TÜRE

Emre TİRİK

“Damga Mühürler ve Mühür Baskılarının

Mülkiyet, Yetki Simgeleri ve Takı-Muska

Olarak Kullanılması”

11:55-12:10
Ömer Tatar “Antik Çağ’da Sikkenin Takıya Dönüşümü” 12:10-12:25
İlkay ATAV KÖKER “Antik Çağ Kuyumculuğu

Araştırmalarında Terminoloji Sorunları”

12:25-12:40
İrem İZGİ

Remzi ÖZTEKİN

“Antik Dönemin Nazar Kovucuları; Bullalar” 12:40-12:55
TARTIŞMA 12:55-13:00
Öğle Yemeği 13:00-14:00

 

IV. OTURUM                        Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gül GÜLTEKİN

DEMİR

Mehmet KAŞKA 

Murat FIRAT

 “Isparta Müzesi’nde Yer Alan Gemmeler” 14:00-14:15
Remzi ÖZTEKİN

İrem İZGİ

“Gaziantep Medusa Cam Eserler Müzesi

Işığında Roma Dönemi Cam Takıları”

14:15-14:30
Serdar ÜNAN “Kütahya Müzesi’nden Tanrı Bes

Betimlemeli Bir Grup Altın Aplik”

14:30-14:45
Özge ATAKURU “Adana Arkeoloji Müzesi’nde Bulunan

Roma-Bizans Dönemi Altın Takıları”

14:45-15:00
TARTIŞMA 15:00-15:10
Ara 10 dk. 15:10-15:20

 

V. OTURUM                       Oturum Başkanı: Doç. Dr. Naile Rengin

OYMAN

Gülnaz SAVRAN

Adnan DİLER

“Hekatomneion Takıları” 15:20-15:35
Tuğba TAŞ “Antik Çağda Küpeler” 15:35-15:50
Zeliha DEMİREL

GÖKALP

Berna YILDIRIM

“Amorium Kenti Kazıları ‘Büyük

Mekan’da Bulunan Maden Süs Eşyaları”

15:50-16:05
Hüseyin AKILLI “Arkeolojik Süs Metal Eserlere Arazide

Uygulanacak Koruma Çalışmaları”

16:05-16:20
TARTIŞMA 16:20-16:30
Ara 10 dk. 16:30-16:40

 

VI. OTURUM                     Oturum Başkanı: Prof. Dr. İnci KUYULU

ERSOY

Gülgün KÖROĞLU      “Silifke Arkeoloji Müzesi’ndeki Örnekleri

Işığında Erken Bizans Dönemi’ne Ait Hilal

Biçimli Küpeler”

16:40-16:55
Meltem ERDUL 

MERGEN

“Kuşadası Kadıkalesi Kazıları’nda Bulunan

Bizans Dönemi Takıları ve Yapım Teknikleri

Işığında Bizans Süs Objeleri”

16:55-17:10
Feray Korucu YAĞIZ

Ayşe Didem ENGİN      

“Sinop Balatlar Kilisesi Kazısı’ndan Geç

Osmanlı Dönemi’ne Ait Takılar”

17:10-17:25
TARTIŞMA 17:25-17:35
Ara 10 dk. 17:35-17:45

 

VII. OTURUM                 Oturum Başkanı: Doç. Dr. Fikret ÖZCAN      
Ayşe TANRIVER 

CELASİN

“Osmanlı Dönemi Yazma Eserlerinde

Murassa (Mücevherli) Kitap Kapları”

17:45-18:00
Naile Rengin OYMAN “İğneli Dokuma Takı Sanatı” 18:00-18:15
Elif BAYRAK KAYA

Bilgehan KAYA

Bayram DEMİRAL

“Levni Minyatürlerinde Takı” 18:15-18:30
TARTIŞMA 18:30-18:40

 

12. MAYIS. 2017 CUMA

GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU KONFERANS SALONU

I. OTURUM                       Oturum Başkanı : Öğr. Gör. Sedat DEMİRCİ
Ufuk ÖREN “Geçmişin Örgüsü: Kazaziye” 09:00-09:15
Servet AKAR “Geçmişten Günümüze Gelen Mine Tekniği” 09:15-09:30
Mustafa Naci TOP “Günümüz Teknolojisinin

Geleneksel Kuyumculuğa Tasarım ve

Üretim Süreci Bakımından

Eklemlenmesi”

09:30-09:45
Çimen BAYBURTLU

Derya DURAN 

ŞAHİN

“Metallerin Bilindik Hallerinin Yanı

Sıra Kimyasal ya da Isı Yöntemleriyle

Farklı Renklere Sahip Olmasının

Takılara Kattığı Estetik Çeşitlilik”

09:45-10:00
Ara 10 dk. 10:00-10:10

 

II. OTURUM Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr.  İlkay

KAYDU AKBUDAK

Elanur GÜNER  “Toz Metalurjisinin Mücevher

Sektöründe Yapılan Tasarımlara

Alternatif Katkıları”

10:10-10:25
Zeki ÇİZMECİOĞLU

Elanur GÜNER 

Ferhan ŞAHİN

“Mücevherat Sektörü Ramatlarının

Çevreci Yöntemle Geri Kazanımı”

10:25-10:40
Zeki ÇİZMECİOĞLU  

Özge KAMİTOĞLU

“Mücevherat Sektörü İçin Sentetik Kristal

Üretim Teknikleri”

10:40-10:55
Feyza KETENCİ

M. Sezai KIRIKOĞLU

“Kesilmiş Elmaslar Üzerinde Yapılan

Spektroskopik Çalışmaların Önemi ve

Türkiye’den Bir Örnek”

10:55-11:10
Ara 10 dk. 11:10-11:20

 

III. OTURUM                      Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Volkan ÇİL
Zeki ÇİZMECİOĞLU

Zeynep Merve DEMİR

“Türkiye’de Ayar Alaşımı Üretimi” 11:20-11:35
Emrah KORKUTAN “Oltu ve Köylerinde Oltu Taşı

İşlemeciliği ve Yöreye Özgü Takılar”

11:50-12:05
Volkan ÇİL 

Yeşim Mualla ÇİL

“Türkiye’ de Süstaşı Sektöründe Yer Alan

Oltu Taşı ve Rus (Gürcü) Taşının Karşılaştırılması

12:05-12:20
Öğle Yemeği 12:20-13:30

 

IV. OTURUM                        Oturum Başkanı : Yrd. Doç. Dr. Meltem

GÜRBÜZ

Sedat DEMİRCİ

Süeda DEMİRCİ

“Kuyumculuk Eğitiminin Sektörde ve

Turizmdeki Önemi”

13:30-13:45
Abdil SARAÇOĞLU “Günümüz Kuyumculuk Sektöründeki

Teknolojik Gelişmeler ve Bu Gelişmeler

Işığında Uygulamaya Konan Tasarımlar”

13:45-14:00
Nihat ALTUNTEPE “Türkiye’ de Kuyumculuk Sektörünün

Hammaddesi Olan Altının Dış Ticaret

Açısından Analizi: 1984-2016 Dönemi”

14:00-14:15
Meri Taksi DEVECİYAN

Serap KORKARER

Cem ÇETİN

“Kuyumculukta Markalaşma ve

İnovasyon”

14:15-14:30
Ara 10 dk. 14:30-14:40

 

V. OTURUM      Oturum Başkanı : Öğr. Gör. Elanur GÜNER
Çimen BAYBURTLU   

Hasan Eren 

ERTUĞRAL

“Sanat mı, Zanaat mı Tartışmalarının

Üzerinden; Bir Sanat Disiplini

Olarak Takı Tasarımı”

14:40-14:55
Emre TİRİK

Elanur GÜNER

“Disiplinlerarası Bir Odakta Kuyumculuk

ve Heykel Sanatı”

14:55-15:10
Serkan GÖNENÇ

Oya DURU

“Kuyumculuk Sanatında Seramik

Takıların Tarihsel Gelişimi”

15:10-15:25
Cavit POLAT “Kahramanmaraş Geleneksel Altın

Takılarının Motif ve Şekil Özellikleri

Bakımından Değerlendirilmesi”

15:25-15:40
Ebru Fatma FINDIK “Teke Yarımadası’nda Kadın ve Takının

Sembolizmi”

15:40-15:55
Ara 10 dk. 15:55-16:05

TARTIŞMA – KAPANIŞ

***

16:05-17:00

 

POSTER SUNUMLARI

İlkay ATAV KÖKER

Sevgi SEZEN

Sibel İPLİKÇİOĞLU

“Bakırı Işıldatan Mine”

(Atelye Turkuvaz Mine Uygulamaları)

Mehmet IŞIKLI

Buket BEŞİKÇİ

“Ayanis Boncukları”

“Ayanis Altınları”

Serap YILMAZ “Karun Hazineleri (Güre Tümülüsleri)

Işığında Lidya Kuyumculuğu”

Aybike KINALI “Dağ Keçisi Kültü ve Takı Sanatına

Yansımaları”

Andreia PIRSON “Schmuck und Kleidungszubehör aus Pergamon /

Jewellery and Dress Accessories from Pergamon”

Çiğdem YAVLAL  “Kuyumculuk ve Takı Tasarım Programlarında

Bilgisayar Destekli Takı Tasarım Eğitiminin

ve Derslerinin Önemi”

İlkay KAYDU AKBUDAK

Zeynel BAŞIBÜYÜK

Alper GÖLBAŞ

Meltem GÜRBÜZ

“Orta Anadolu’da (Kırşehir Müzesi

Envanterinde Bulunan) 1.Bin, Ortaçağ, Roma ve Bizans

Dönemlerine Ait Taşlı ve Taşsız Yüzüklerin

Arkeokuyumculuk ve Jeoarkeolojik Değerlendirilmesi”

Çimen BAYBURTLU

Figen ÖZ

“Tüketim Toplumu Bağlamında

Takıya  Bir Bakış”

Çimen BAYBURTLU 

Mükerrem Müge

DEĞER

“Moda Eğilimlerinin Takı Üzerine Etkisi:

Coco Chanel Örneği”

Gülnaz SAVRAN

Bekir ÖZER

Hülya BULUT

Savaş  DURNAGÖLÜ

Meltem AKSAKAL

“Belentepe Klasik ve Hellenistik Dönem Takıları”
Gülnaz SAVRAN

Hülya BULUT

Sibel SELÇUK

“Milas Hacı Apti Nekropolü Takıları”
İskender IŞIK

Veli UZ

Merve ARIYÜREK

Nihal Derin COŞKUN   

Bektaş UZ

C. Eren IŞIK

“Malatya/Doğanşehir Yakutlarının Ön Araştırması”

 

10.-11. MAYIS. 2017

LÜTFÜ ÇAKMAKÇI KONFERANS SALONU 

“Geçmişten Günümüze Kuyumculuk Sergisi”

Abdil SARAÇOĞLU

Aybike KINALI

Ayşegül ACAR

Ayşegül YILMAZ

Banu AYDIN

Berda GÜLER YÜKSEL

Canan KORK ÇİFTCİ

Cesur Yusuf GÖKER

Ceyhun BERKOL

Çiğdem YAVLAL

Emine KAYHAN

Erkan GÜRDAL

Evrim ÇOBAN

Gülüzar ÇELEBİLİK

Hakkı BABALIK

Halit ÖZDAMAR

Havva FIRAT

Mustafa Naci TOP

Mülkiye KERKÜK

Nebahat ESEN

Nermin GÖKER

Neslihan KILIÇ

Nuray AÇIKGÖZ

Nuray GÖKDOĞAN

Oya DURU

Rengin OYMAN

Sedat DEMİRCİ

Semra KILIÇ KARATAY

Serap MUTLU

Serkan TÜRKYILMAZ

Servet AKAR

Sinan ŞİVEROĞLU

Songül KARAGÖL

Süeda DEMİRCİ

Ufuk ÖREN

Volkan UZUN

Yusuf SÜNER

Zeliha SARIKAYA HÜNEREL

Zübeyde ŞAHİN

Zülbiye SEVGİLİ POLAT

 

Sempozyum Programı İndir