Sempozyum Konuları

“Geçmişten Günümüze Kuyumculuk Sempozyumu” konuları, aşağıda belirtilen dört ana alt başlık etrafında toplanmıştır. Bu kapsamda değerli bilgilerinizi paylaşmak üzere hazırlanacak olan bildiri, poster ve sergi çalışmalarına bilimsel kurulun değerlendirmesinden sonra yer verilecektir.

  1. Tarihsel Süreçte Kuyum Zanaatı ve Teknolojisi (Arkeo-Metalurji): Bu başlık altında, soy metallerin madenciliği, metalürjisi, kuyumculuk ve ticaretine ilişkin bulguların tarihsel süreç içerisinde değerlendirilmesi konusunda bildiri ve poster sunumlarına yer verilecektir.
  2. Tarihsel Süreçte Süstaşı Madenciliği ve Gemoloji (Arkeo-Jeoloji ve Arkeo-Gemoloji): Bu başlık altında, süs taşlarının madenciliği, işlemesi ve ticaretine ilişkin bulguların tarihsel süreç içerisinde değerlendirilmesi konusunda bildiri ve poster sunumlarına yer verilecektir.
  3. Mücevher Sektörünün Bugünü ve Beklentiler: Bu başlık altında, günümüzde mücevher sektörünün eğitim, ekonomik ve sosyo-kültürel açıdan öneminin değerlendirilmesi ilaveten gelişen teknolojilerin paylaşılması, bu sektörde karşılaşılan sorunların tartışılması, eğitim alanındaki sorunlar ve çözüm önerilerini içeren bildiri ve poster sunumlarına yer verilecektir.
  4. Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Alanında Sergi Çalışmaları: Kuyumculuk ve takı tasarımında geleneksel ve çağdaş çizgilere sahip özgün eserlerin sempozyum kapsamında sergilenmesi planlanmıştır. Bu bağlamda eserlerinizi ve tanıtıcı bir özet metnini bekliyoruz.